Esteu aquí

Desigualtat social i salut

 
Fundació CatDem
Tipus de mitjà: 
Premsa
Dimarts, 16 Octubre, 2012
Autor: 
Editorial
 
Article: 

El coeficient de Gini és un indicador ideat per l'estadístic italià Corrado Gini per mesurar la desigualtat. I la mesura a partir d’establir la diferència entre les rendes dels més rics i les dels més pobres. També s’empra per calcular altres formes de distribució social desigual. Segons l’Eurostat, l'oficina d’estadística de la Comissió Europea encarregada de produir dades sobre la Unió Europea, el coeficient de Gini ha crescut de forma alarmant a Espanya en els darrers quatre anys: ha passat del 31,3 el 2008 a un 34 en les darreres dades recollides. Al conjunt de la Unió Europea, només Irlanda ha experimentat un creixement de la desigualtat com aquest. Entre els vint-i-tres estats més desenvolupats del planeta, els quatre amb més desigualtat són els EUA, la Gran Bretanya, Portugal i Singapur, els quals també són els que presenten una esperança de vida més baixa. El Japó i els països escandinaus lideren els primers llocs en el rànquings d’igualtat. 

Segons diversos estudis fets al Regne Unit i als EUA, la polarització de les rendes provoca un ventall de problemes socials i de salut: exclusió social, pobresa i mortalitat infantil, creixement de la delinqüència, trastorns mentals associats a l’estrès i a l’ansietat, increment de l’alcoholisme i d’altres toxicomanies, augment de les ludopaties, etc. Canviar la tendència actual d’increment de la desigualtat és condició sine qua non per garantir la cohesió social d’una Catalunya sobirana. Una major equitat fiscal, exigint més als que tenen més, unes condicions laborals mínimament dignes i una especial atenció a la infància i a la gent gran —els grups socials més fràgils i desprotegits—, són algunes de les accions possibles per reduir la desigualtat. Com afirmen els investigadors britànics Richard G. Wilkinson i Kate Pickett en el llibre The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better (hi ha traducció castellana: Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, 2009), reduir la desigualtat hauria de ser la prioritat de qualsevol govern. L’índex de desenvolupament humà, com ja ha quedat establert des de fa anys pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), és l’única garantia per construir una societat equilibrada i més donada a compartir.